Jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich Ks. Tadeusza Pajurka