Objęcie urzędu Rektora kościoła pw. św. Judy Tadeusza