Uroczystość patronalna ku czci MB z Lourdes. Dzień Chorego