Uroczystość patronalna ku czci św. Judy Tadeusza 2017