23 Niedziela Zwykła – 9 września 2018 r.

  1. Uzdrowienie głuchoniemego jest przykładem, jak Boże działanie przemienia człowieka, otwiera go na nowe życie. Chrystus wciąż pragnie każdego z nas uzdrawiać i obdarzać swą łaską. Nie zamykajmy się na Boże działanie w nas.
  2. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy Tydzień Wychowania pod hasłem: „Wybór drogi”. Wspierajmy naszą modlitwą dzieci, młodzież, nauczycieli i wychowawców.
  3. W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy: – w czwartek – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, – w piątek – święto Podwyższenia Krzyża Świętego, – w sobotę – wspomnienie NMP Bolesnej.
  4. Z nowym rokiem szkolnym, zapraszamy chłopców i młodzieńców, do bycia ministrantami i lektorami w naszym kościele rektoralnym. Szczególnie zachęcamy rodziców, by przekonali swoich synów do zaangażowania w Liturgiczną Służbę Ołtarza. To nie tylko służba przy ołtarzu, ale także poznanie Boga, modlitwa, uczenie się dyscypliny, odpowiedzialności i pokory. To czas spędzony w grupie rówieśników przy ołtarzu, ale także na zbiórkach i wspólnych wyjazdach. Zapraszamy na spotkanie organizacyjne obecnych ministrantów oraz kandydatów na ministrantów wraz z rodzicami. Spotkanie to odbędzie 23 września br. (w niedzielę) po Mszy św. o godz. 14.30.
  5. W przyszłą niedzielę ofiary zbierane do puszki przeznaczone będą na „Fundusz ewangelizacji w środkach społecznych przekazu”.
  6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników: Niedziela i Gość Niedzielny.
  7. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych
    w nadchodzącym tygodniu.