Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada 2019 r.

  1. Przeżywamy dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. Msze św. są sprawowane według porządku niedzielnego.
  2. Jutro wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. W tym dniu w szczególny sposób modlimy się za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności, a którzy przez proces oczyszczenia w czyśćcu oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem Bogiem.
  3. Różaniec za zmarłych połączony z czytaniem kartek wypominkowych odmawiany będzie w naszej świątyni w Uroczystość Wszystkich Świętych i we wszystkie niedziele listopada o godz. 17.30. Kartki wypominkowe są wyłożone na stoliku z prasą. Prosimy o wypisywanie imion zmarłych oraz daty nabożeństwa. Wypełnione kartki składamy w zakrystii.
  4. Od dziś do 8 listopada każdego dnia możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami i ofiarować go za duszę zmarłej osoby. Warunkami tymi są: stan łaski uświęcającej, nawiedzenie cmentarza, modlitwa za zmarłych oraz w intencjach Ojca Świętego, udział we Mszy św. i przyjęcie Komunii św.
  5. W przyszłą niedzielę o godz. 10.00 – Msza św. w intencji zmarłych pracowników Szpitala Neuropsychiatrycznego i Kliniki.
  6. W ubiegły poniedziałek przeżywaliśmy nasz odpust ku św. Judy Tadeusza. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania liturgii tej uroczystości: paniom organistkom, lektorom i ministrantom, ceremoniarzom: Jakubowi Cieplakowi i Jakubowi Gładoszowi, członkiniom Kółka Różańcowego, członkom Rady Duszpasterskiej i wszystkim biorącym czynny udział w liturgicznej oprawie. W sposób szczególny dziękuję księżom: ks. Bogdanowi i ks. Pawłowi za ich pomoc i zaangażowanie.
  7. Już po raz trzeci z okazji naszego odpustu, wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, przeprowadziliśmy akcję oddawania krwi, cennego, najpiękniejszego i niezastąpionego daru, który ratuje zdrowie i życie drugiego człowieka. Zostało oddane 14 litrów krwi, za co wszystkim krwiodawcom składam serdeczne „Bóg zapłać”.