4 Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020 r.

  1. Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia nad tajemnicą Bożej miłości, której wyrazem jest też stała obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Pomimo trwającej epidemii, dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego.
  2. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych i Konferencji Episkopatu Polski, zostają odwołane nasze rekolekcje wielkopostne.
  3. Przypominamy, że ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, ks. arcybiskup Stanisław Budzik udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. Jednocześnie ks. arcybiskup zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
  4. W związku z panującą epidemią przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują również przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. W przypadku przyjmowania Komunii św. na rękę ważne jest dbanie o higienę rąk oraz wyrażenie czci wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie lub – gdy jest to niemożliwe – poprzez głęboki skłon. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy.
  5. Codziennie w naszym kościele o godz. 17.00 jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i godzinna adoracja. W tym czasie jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. W konfesjonale jest zamontowana folia ochronna.
  6. W najbliższą środę przeżywać będziemy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość ta jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msze św. sprawowane będą o godz. 7.00, 14.30 i 18.00.
  7. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30 – zmiana tajemnic różańcowych.
  8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Jest do nabycia tygodnik Niedziela.
  9. Wszystkim życzymy owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu.