Jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich Księdza Prałata Tadeusza Pajurka