15 Niedziela Zwykła – 12 lipca 2020 r.

 1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Ten wolny czas niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata.
 2. W liturgii Kościoła, w tym tygodniu wspominamy:
  – w poniedziałek – św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników,
  – w środę – św. Bonawentury,
  – w czwartek – NMP z Góry Karmel.
 3. W przyszłą niedzielę z okazji zbliżającego się wspomnienia św. Krzysztofa – patrona kierowców, po każdej Mszy św. będziemy błogosławili pojazdy, a ofiary zebrane z tej okazji przeznaczone będą na fundusz Miva Polska, finansujący zakup samochodów dla misjonarzy.
 4. Przypominamy, że podczas nabożeństw w naszym kościele przebywamy w maseczkach oraz w bezpiecznej odległości od siebie.
 5. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy tym roku 4 sierpnia. Nie wszyscy mają możliwość wyruszenia na szlak pielgrzymkowy. Możemy więc jak co roku wesprzeć pielgrzymkowy Fundusz „Idę z Tobą”. W naszej intencji każdego dnia będą modlić się pielgrzymi.
 6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zwraca się z gorącym apelem do wszystkich pełnoletnich, zdrowych osób o oddanie krwi.
  Krew jest darem życia. Nie można jej niczym zastąpić ani sztucznie wyprodukować, dlatego tak ważne jest, by w czasie gdy jej brakuje wszystkie osoby, które mogą oddać krew zgłosiły się do najbliższej placówki krwiodawstwa i podzieliły darem życia z potrzebującymi. Godziny poboru krwi i harmonogram akcji terenowych dostępne są na stronie www.rckik.lublin.pl.
 7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników: Niedziela i Gość Niedzielny.
 8. Na nowy tydzień pracy, codziennych obowiązków życzymy obfitości łask Bożych, a wszystkim przebywającym na urlopach i wakacjach – dobrego wypoczynku.