3 Niedziela Zwykła – 24 stycznia 2021 r.

 1. Zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako czas dziękczynienia za Słowo Boże. Ono jest nam dane w słowach Pisma świętego, które czytamy w czasie Liturgii w kościele, a także w domach podczas modlitwy indywidualnej i rodzinnej. Ojciec Święty wzywa nas, abyśmy w sposób szczególny z radością wysławiali Boga, który do nas mówi, ponieważ jest „dobry i łaskawy”. A będąc „dobry i łaskawy, wskazuje drogę grzesznikom, a pokornym pomaga czynić dobrze i uczy ubogich dróg swoich”.
 2. W Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie.
 3. Ofiary zebrane dziś do puszki przeznaczone są na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Chorwacji. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
 4. W liturgii Kościoła, w tym tygodniu obchodzimy:
  – w poniedziałek – święto Nawrócenia św. Pawła,
  – we wtorek – wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa,
  – w czwartek – wspomnienie św. Tomasza z Akwinu.
 5. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30 – zmiana tajemnic różańcowych.
 6. Przypominamy, że zgodnie z obecną sytuacją sanitarną, w naszym kościele jednorazowo może przebywać 18 osób. W kościele przebywamy w maseczkach lub przyłbicach zasłaniających usta i nos oraz zachowujemy odpowiedni dystans między sobą.
 7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników: Niedziela i Gość Niedzielny.
 8. Na dzień dzisiejszy oraz na cały nadchodzący tydzień, niech dobry Bóg wszystkim błogosławi.