Niedziela Miłosierdzia Bożego – 11 kwietnia 2021 r.

  1. Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocnej najlepiej oddają słowa zaczerpniętez „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski”.
  2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Włączmy się w jego obchody przez osobistą modlitwę oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących organizowaną przez Caritas. Przy wyjściu z kościoła możemy złożyć ofiarę do puszki z przeznaczeniem na Archidiecezjalny Fundusz Caritas.
  3. W środę 14 kwietnia przypada święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej państwowości. Zachęcamy do świętowania Chrztu Polski przez wywieszenie flagi narodowej. W ten sposób nie tylko podkreślimy wagę tego święta w naszej ojczyźnie, ale również nie pozwolimy zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach.
  4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy w Kościele w Polsce XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych.
  5. Przypominamy, że w naszym kościele jednorazowo może przebywać 14 osób. Przebywamy w maseczkach oraz zachowujemy odpowiedni dystans między sobą.
  6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników: Niedziela i Gość Niedzielny.
  7. Życzymy błogosławionej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych w nadchodzącym tygodniu.