33 Niedziela Zwykła – 14 listopada 2021 r.

 1. Żyjemy w czasach ostatecznych, bo nasze życie na tym świecie jest tylko etapem pielgrzymki ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie miejsca przygotował nam Bóg. Wobec wydarzeń, które czasem mają cechy apokaliptyczne, w sercu człowieka pojawia się strach i niepokój. Nie możemy jednak zapomnieć, że Chrystus nas odkupił, że jesteśmy wezwani, by przyjąć Jego perspektywę. Świat się zmienia, lecz słowo Boga trwa na wieki. Każdy nasz udział w Eucharystii jest wyrazem naszej czujności, ufności i gotowości na spotkanie z Panem.
 2. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na budownictwo sakralne, a ofiary zbierane do puszki przeznaczone są dla Caritas, która pomaga osobom bezdomnym, prowadząc m.in. dla nich kuchnię Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
 3. W Liturgii Kościoła, w tym tygodniu wspominamy:
  – w środę – św. Elżbietę Węgierską,
  – w czwartek – bł. Karolinę Kózkówną,
  – w sobotę – św. Rafała Kalinowskiego.
 4. Za tydzień, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, oddawać będziemy cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.
 5. W przyszłą niedzielę wolontariusze ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu będą w ramach swojej działalności statutowej osobiście zbierać ofiary do puszek na pomoc osobom bezdomnym i wychodzącym z bezdomności.
 6. Różaniec za zmarłych połączony z czytaniem kartek wypominkowych odmawiany jest w naszym kościele we wszystkie niedziele listopada o godz. 17.30. Kartki wypominkowe są wyłożone na stoliku z prasą. Prosimy o wypisywanie imion zmarłych oraz daty nabożeństwa. Wypełnione kartki składamy w zakrystii.
 7. Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych, zwykle ustanowiony na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych jest przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Z kolei osoby starsze mogą uzyskać odpust zupełny bez wychodzenia z domu – łącząc się duchowo ze wspólnotą wiernych i odmawiając modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny.
 8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników: Niedziela i Gość Niedzielny.
 9. Życzymy dobrego niedzielnego wypoczynku i Bożego błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.