2 Niedziela Zwykła – 15 stycznia 2023 r.

 1. Aby Boże zbawienie dotarło aż po krańce ziemi i aby ludzie dzisiaj wiedzieli, kim jest Jezus z Nazaretu, potrzebne jest nasze świadectwo. Bóg nam błogosławi, abyśmy byli święci jak Jan Chrzciciel i ukazywali swym życiem Jezusa Chrystusa, który przez nas dalej zbawia, kocha i przebacza.
 2. W liturgii Kościoła, w tym tygodniu wspominamy:
  – we wtorek – św. Antoniego, opata,
  – w czwartek – św. Józefa Sebastiana Pelczara,
  – w sobotę – św. Agnieszkę.
 3. W środę rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17). W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na wspólnych nabożeństwach, konferencjach i spotkaniach ekumenicznych. W ten sposób podejmują wysiłek, aby przezwyciężyć wszelkie podziały i doprowadzić do jedności wspólnoty wierzących w Chrystusa.
 4. W sobotę przypada Dzień Babci, natomiast w przyszłą niedzielę – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za nasze kochane babcie i dziadków, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana.
 5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Niedzielę Słowa Bożego, której celem jest ponowne odkrywanie i pogłębienie znaczenia Biblii w życiu Kościoła i w osobistym życiu człowieka.
 6. Ks. bp Paweł Gonczaruk – ordynariusz diecezji Charkowsko-Zaporoskiej na Ukrainie zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe dla ludności swojej diecezji. Dlatego taca z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na pomoc dla mieszkańców tej ukraińskiej diecezji.
  Jest też możliwość przekazania darowizny na rzecz Fundacji Charytatywnej Lux Vitae, która jest przedstawicielem diecezji Charkowsko-Zaporoskiej w Polsce. Na naszej tablicy ogłoszeń są podane wszystkie konta tej Fundacji.
 7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników: Niedziela i Gość Niedzielny.
 8. Na kolejny tydzień pracy i obowiązków, a także ferii zimowych dla dzieci
  i młodzieży, niech Pan Bóg wszystkim błogosławi.